Optimal Sikkerhet AS

Optimal Sikkerhet AS hjelper bedrifter og organisasjoner med å bli bedre på beredskap, skadeforebygging, sikkerhet og HMS. Hva skjer dersom en ulykke eller nødsituasjon rammer bedriften?

I løpet av minutter skal ledelsen og medarbeiderne gjøre det riktige for å sikre liv, helse, miljø, omdømme og overlevelsesevne. Da gjelder det å være forberedt og istand til å ta de rette avgjørelsene under press.

Optimal Sikkerhet hjelper både ledelse og ansatte til å være forberedt på nødsituasjoner og andre uønskede hendelser som kan oppstå når en minst venter det. De skreddersyr kurs og øvelser som gjør bedriften i stand til å håndtere denne type situasjoner på best mulig måte.

Fandango har laget nye nettsider: www.optimal-sikkerhet.no

Prosjektdetaljer
Type

Nettsider

Nettside

www.optimal-sikkerhet.no

Levert

April 2017

Stikkord

web, nettsider, webdesign

Galleri

Klikk på bildene for å se store versjoner.