fbpx

Frøiland Bygg

Spesifikke konkurranser, unike messe-tilbud og oppfordringer om å komme forberedt med tegninger ble annonsert på Facebook. Flere spennende aktiviteter på selve Boligmessen førte til at en stor mengde mulige kunder kom innom på stand med tegninger og planer for utbedringer av deres egne uteområder. Dette gjorde at en kunne gi tilbud på direkten tilbake til kunde og resulterte i over 40 nye tilbudshenvendelser.